Campaign builder – jak tworzyć workflow w kreatorze kampanii?

print

W jakim celu możesz tworzyć kampanie w Mautic?

Zanim przejdziesz do konstruktora kampanii, warto byś uświadomił sobie w czym one mogą Ci się przydać. Przede wszystkim służą do: śledzenia i profilowania użytkowników, wysyłania e-maili, podejmowania decyzji marketingowych, komunikowania zdarzeń swoim współpracownikom, ale pewnie nie tylko. Wszystko zależy od Twoich celów, strategii i wyobraźni 🙂

To teraz dowiedz się jak to dokładnie zrobić  – opisuję to poniżej.

Konstruktor kampanii

Do buildera kampanii dostaniesz się klikając przycisk „Uruchom Konstruktora Kampanii”. Nowa strona wygląda nieco jak biała, czysta kartka, którą możesz „zapisać” swoją strategią.

kampanie w Mautic

Tworzenie kampanii w Mautic

Źródło

Pierwsze co musisz wybrać to źródło, z którego kampania będzie pobierać kontakty. Na środku ekranu widzisz rozwijane menu, które przedstawia dwie opcje: segmenty i formularze. Możesz dodać jeden lub oba.
Po kliknięciu opcji „Segmenty kontaktów” pojawi się okno, w którym można wybrać jeden lub więcej segmentów spośród utworzonych, właściwie dowolną liczbę, w zależności od strategii. Po wybraniu wszystkich potrzebnych segmentów wybierz „Dodaj”, a wyskakujące okienko zamknie się.
campaign builder source

Wybrane źródło możesz edytować klikając ikonę ołówka na granatowym tle, czerwone pole z „x” całkowicie usunie wybrane źródło, natomiast symbol plusika na dole, na szarym tle prowadzi do wyboru akcji, decyzji i warunków, natomiast boczne plusiki na pomarańczowym tle pozwalają na dodanie równoległej kampanii opartej na formularzach.

campaign builder slot
akcje decyzje warunki mautic

Akcje, decyzje, warunki

Czym są Akcje w Mautic? Akcje to działania kampanii, które są inicjowane przez Ciebie. Są to elementy, które możesz kontrolować i które mają wpływ na kontakty uczestniczące w kampanii. Przykłady tych działań to:

 • Dodaj punkty lub akcje do firmy
 • Zmień kampanię
 • Zmień status (stage)
 • Zmodyfikuj segment kontaktu
 • Zmodyfikuj tagi kontkatu
 • Przenieś do integracji
 • Wyślij email
 • Wyślij wiadomość marketingową (marketing message)
 • Zaktualizuj kontakt

Możesz zaplanować, aby te działania zostały uruchomione natychmiast, po pewnym czasie lub w określonym terminie.

akcje w mautic

Czym są Decyzje w Mautic? Decyzjami są działania, które zostały zainicjowane przez kontakt. Decyzje te mogą być bezpośrednio inicjowane, związane z działaniem lub rozumiane jako brak działania, niezwiązane z działaniem. Rozróżnione są kolorami: zielone – podjęcie działania przez kontakt, czerwone – NIE podjęcie działań przez kontakt. Podstawowe decyzje to:

 • Pobranie zasobu
 • Otwarcie e-maila
 • Odwiedziny strony
 • Wypełnienie formularza
 • Rekcja na dynamiczny kontent

Na zdjęciu poniżej widzisz, że na nowo utworzonym kroku kampanii, dwie ikony „+”. Przeciągając kursor nad lewym „+”, ikona zmieni kolor na zielony, tu możesz ustawić warunki i działania w przypadku podjęcia działania przez kontakt, np. gdy kontakt otworzy email, dodaj 10 punktów.

Jeśli przeciągniesz zaś kursor myszy nad prawą ikoną, kropka ikony zmieni kolor na czerwony – tu możesz ustawić warunki i działania w przypadku nie podjęcia przez kontakt działania, np. gdy kontakt nie otworzy emaila, wyślij go ponownie po 3 dniach.

decyzje w mautic

Czym są Warunki w Mautic? Warunki mogą być użyte do wykonywania różnych działań na podstawie danych, w tym znanych wartości pól profilu lub przesłanych danych formularza. Na przykład warunkiem może być to, że kontakt posiada wypełnione pole: e-mail. Do wyboru masz obecnie warunki oparte na:

 • Wartości pola kontaktu
 • Wartość pola formularza

W przypadku warunków również będziesz używać zielonych „+” oraz czerwonych „+”, które definiują dalsze działania jeśli waunek jest spełniony lub nie.

No to do dzieła !

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas.

By |2020-06-29T10:36:57+00:00Wrzesień 7th, 2018|Categories: Poradnik Mautic|0 Comments

About the Author:

Mautic Team