• Mautic Social Media Login - jak używać?

Mautic Social Login – jak używać?

print

Funkcjonalność logowania z mediami społecznościowymi (ang. social media login) używana jest do podpisywania formularzy i  uzupełnienie wartości w polach danych kontaktu. Kiedy użytkownik się loguje przez media społecznościowe, Mautic tworzy lub aktualizuje jego kartotekę pobierające dane z informacji z profilu w medium społecznościowym. 

Wymagania konfiguracji – wtyczki Mautic

W celu wyświetlenia i zatwierdzania przycisków wybranych mediów społecznościowych skonfiguruj i autoryzuj wybraną wtyczkę zgodnie ze wskazówkami udostępnionymi przez wybrany portal społecznościowy:

Krok 1: Autoryzacja wtyczki

Aby uzyskać autoryzację, należy utworzyć aplikację. Podczas tworzenia aplikacji społecznościowej może zostać wyświetlony komunikat o adres zwrotny (ang. Callback URL). Ten adres zwrotny jest adresem URL generowanym i udostępnianym w oknie konfiguracji każdej wtyczki.

Po utworzeniu aplikacji skopiuj klucz API  (ang. API Key) do pola Klucz klienta (ang. Client Key) w konfiguracji wtyczki programu Mautic i tajny klucz API (ang. API Secret) do tajnego klienta (ang. Client Secret). Kliknij przycisk Autoryzuj. Nie zapomnij zapisać konfiguracji wtyczki!

Krok 2: Konfiguracja wtyczki Mautic

Jeśli wtyczka pomyślnie przeszła proces autoryzacji z wybranym portalem społecznościowym (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +) możesz przejść do konfiguracji wtyczki. Dostosuj parametry na karcie Właściwości i następnie wykonaj mapowanie pola kontaktów. Każda wtyczka ma inne funkcje w zależności od integracji wykonanej z Mautic. Dla większości z nich będziesz mieć przycisk „Social login”. Włącz tę funkcję, aby korzystać z loginu społecznościowego w formularzach.

Następnie należy zaplanować pola kontaktów. Pamiętaj, że przycisk logowania nie tylko uzupełniają formularz z dopasowaną treścią/wartością, ale również aktualizują lub tworzą kontakty oparte na danych z profilu społecznego i muszą zostać dopasowane w tej sekcji.

Uwaga: jeśli nie zmapujesz pól, logowanie do mediów społecznościowych nie będzie możliwa, aby zidentyfikować czy też utworzyć kontakty.

Logowanie do społeczności w formularzu

Przyciski logowania społecznościowego są używane w formularzach. Aby móc ich używać, upewnij się, że wykonałeś wszystkie wyżej wymienione czynności. Następnie stwórz formularz.

Widok formularza z polem Social Login w Mautic
Logowanie Social Media Mautic

Krok 3: Utwórz formularz z logowaniem do social mediów.

Wybierz pole Social Login w konfiguracji formularza, aby pojawiły się przyciski wszystkich włączonych wtyczek (Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter). Przyciski dla wtyczek, które nie zostały jeszcze zatwierdzone (autoryzowane), nie działają poprawnie. Aby wstępnie wypełnić formularz: społeczny login próbuje dopasować pola o tych samych lub podobnych nazwach do pól znalezionych w profilu społecznościowym.

I tak dla:

  1. Twitter: ‚profileHandle’,’name’, ‚location’, ‚description’, ‚url’, ‚time_zone’, ‚lang’, ’email’;
  2. Facebook: first_name’,’last_name’,’name’,’gender’,’locale’,’email’,’link’;
  3. LinkedIn: ‚firstName’,’lastName’,’maidenName’,’formattedName’,’headline’,’location’,’summary’,’specialties’,’positions’,’publicProfileUrl’,’emailAddress’
  4. Google+: ‚profileHandle’ ‚nickname’,’occupation’,’skills’,’birthday’,’gender’,’urls’,’displayName’,’name’,’
  5. emails’,’tagline’,’braggingRights’,’aboutMe’‚currentLocation’,’relationshipStatus’,’organizations’,’placesLived’,’language’,’ageRange’
Czytaj więcej porad Mautic

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas.

By |2020-06-29T11:02:12+00:00Listopad 19th, 2017|Categories: Poradnik Mautic|Tags: , , , , , |0 Comments

About the Author:

Aneta Walas
Wieloletni praktyk marketingu i konsultant biznesowy. Specjalista w zakresie wsparcia sprzedaży, content marketingu, generowania leadów i automatyzacji marketingu. Pasjonatka nowych technologi i ich kreatywnego wykorzystania w biznesie. Zafascynowana analizą danych i technikami ich wizualizacji. Myśli strategicznie, bezustannie szukając nowych możliwości. Certyfikowany ekspert Business Process Management (OMG) oraz Project Manager (Prince2). W pracy i w życiu prywatnym ceni zaufanie oraz współpracę opartą na porozumieniu i szacunku.