Polityka prywantości2020-04-07T19:59:36+00:00

Polityka prywatności

Preambuła

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasze serwisy.  Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Administratorem danych jest:

z siedzibą pod adresem: ul. Grobla 7, 61-858 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: 4183.

zwany dalej Operatorem.

Serwisy zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach.

Operator jest właścicielem serwisów:

 1. mymautic.pl
 2. mautic.software
 3. maniaki.marketing

Jakie dane zbieramy o Użytkowniku?

1.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera sieciowego.

2.Informacje w formularzach.

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi kontaktu handlowego lub udostępnienia materiału informacyjnego.

3.Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, Facebook ADS, LinkedIn ADS>
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies  wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe Operatora, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • Administrator monitoruje zebrane dane, wykorzystuje w tym celu narzędzia związane z profilowaniem kontaktów przy pomocy systemu Marketing Automation, do analizy statystycznej wykorzystania witryny użwywamy narzędzi Google Analitics, które to rejestrują ruch użytkownika na stronie.
 • Zarządzanie plikami cookies:
  • Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Logi serwera

 1. Operator automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego tzn. anonimowe informacje takie jak czasy wizyty Użytkownika, adres ip, adres url, przeglądarka, itp. Logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią resortu.
 2. Dodatkowo serwisy gromadzą anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron  takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy oraz własnych aplikacji informatycznych.
 3. Operator przegląda i analizuje logi serwera w celu stwierdzenia, które strony są najczęściej odwiedzane. Służy to uzyskaniu lepszej orientacji na temat tego, jak Użytkownicy korzystają z Serwisów. Praktyka ta, zwana powszechnie statystyką internetową, umożliwia Usługodawcy utrzymanie i doskonalenie serwisu.

Przetwarzanie i udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Operator będzie przetwarzać Dane Użytkownika dla celów umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Strony. Ponadto, Operator może przetwarzać te dane także dla swoich potrzeb, w tym w celu lepszego zrozumienia potrzeb Użytkownika oraz zrozumienia, w jaki sposób możemy udoskonalić serwisy internetowe, produkty i usługi. Operator może również wykorzystywać Dane Użytkownika w celu kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celu przekazania mu ogólnych informacji oraz informacji o produktach i usługach Usługodawcy.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204 z późn. zm.) jest Operator.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Dane Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia Usług oraz innych celach, na które zgodę wyrazi Użytkowników, bądź jeżeli ich przetwarzanie jest dopuszczone na mocy przepisu prawa.
 8. Przetwarzanie danych przez Operatora będzie prowadzone przez okres korzystania ze Strony. O ile Użytkownik wyrazi na to zgodę lub umożliwiają to przepisy obowiązującego prawa, przetwarzanie danych może być prowadzone także po tym okresie.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie w tajemnicy danych pozwalających na logowanie oraz za wszelkie działania wykonane na Stronie po zalogowaniu. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za kontrolę nad sposobem przechowywania oraz używania loginu i hasła, a także za kontrolę dostępu oraz użytkowanie założonego Konta Użytkownika.
 10. Operator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych (trzecich) i nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej poza wyjątkami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane Użytkownika wykonawcom i partnerom Operatora w związku z usługami świadczonymi przez te osoby lub podmioty na rzecz Operatora lub we współpracy z Operatorem. Korzystanie z Danych Użytkownika przez podwykonawców i partnerów ograniczone jest wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do przekazywania Danych Użytkownika w odpowiednim zakresie na żądanie uprawnionych organów władz. Każda osoba trzecia, której udostępnione zostaną Dane Użytkownika (z wyłączeniem organów władz, którym informacje są ujawniane na skutek wymogów wynikających z przepisów prawa) zostanie umownie zobowiązana do zapewnienia ochrony prywatności co najmniej na poziomie przewidzianym w niniejszej Polityce Prywatności.
 11. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Poprawianie i usuwanie danych

 1. W przypadku zmiany Danych Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać ich aktualizacji na swoim Koncie Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Użytkownika lub inne osoby nieaktualnymi danymi.
 2. Operator niniejszym informuje, że każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Każdy Użytkownik może również żądać ich usunięcia, jak też usunięcia konta Użytkownika. W takim celu prosimy o wystosowanie pisma do Operatora na następujący adres:
  ul.Grobla 7, 61-858 Poznań.
 3. Usunięcie niektórych Danych Użytkownika może skutkować usunięciem Konta Użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony o usunięciu jego Konta Użytkownika.
 4. W celu dokonania aktualizacji lub zmiany Danych Użytkownika należy przesłać informację o zmienionych Danych Użytkownika na adres email: hello@mautic.software Użytkownik zostanie powiadomiony o uaktualnieniu jego konta.
 5. Użytkwnik ma prawo do:
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zmiany polityki prywatności

 1. Operator może co pewien czas dokonywać uaktualnień niniejszej Polityki Prywatności. W takiej sytuacji uaktualniona wersja Polityki Prywatności zostanie udostępniona Użytkownikom poprzez umieszczenie jej na niniejszej stronie. O terminie wejścia w życie nowej polityki będziemy informować na Stronie z 30-dniowym wyprzedzeniem. Ostatnie uaktualnienie: 09/10/2017 r.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub Serwisów prosimy o kontakt pod adresem hello@mautic.software